Lễ ký Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã kiểu mới và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025


Sáng 5/3/2020, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ ký kết với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, Hợp tác xã kiểu mới và Chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 – 2025.

alt

Quang cảnh Lễ ký

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số đồng chí Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương…

alt

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Lễ ký

Căn cứ theo điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất ký Chương trình phối hợp trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã kiểu mới và chi Hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 với các nội dung như sau: Phối hợp trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh hiện đại; Phối hợp trong xây dựng và phát triển các hợp tác xã kiểu mới; Phối hợp xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

Phát biểu tại Lễ ký, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết, xây dựng xã hội nông thôn văn minh hiện đại và hợp tác xã kiểu mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó các đoàn thể như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có vai trò quan trọng.

alt

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Lễ ký

Chủ tịch Hội Nông dân cũng khẳng định: Mục tiêu xây dựng 15.000 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả mà Chính phủ đề ra là vô cùng đúng đắn. Thời gian qua, tại nhiều địa phương, các cấp Hội ND đã luôn chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành ở cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức và trình độ của cán bộ, hội viên, nông dân. Phong trào tập trung đầu tư phát triển theo mô hình OCOP của các tỉnh, thành diễn ra vô cùng sôi nổi và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

alt

Lãnh đạo 4 đơn vị ký kết chủ trì buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ ký, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đề xuất: Về cách làm, cần lựa chọn mô hình cụ thể; đưa ra tiến độ thực hiện; có tổng kết đánh giá thường xuyên để từ đó tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng. Trước mắt, các đơn vị thành lập nhóm chuyên viên làm đầu mối giúp việc cho 4 cơ quan để việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp đảm bảo liên tục và kịp thời. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần chú trọng tới công tác giám sát, đánh giá, tổ chức sơ, tổng kết; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để huy động tổng thể tối đa nguồn lực…

alt

Đại diện lãnh đạo các cơ quan cùng ký kết chương trình phối hợp

Trung tâm Thông tin Tuyên truyền

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Lễ ký Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã kiểu mới và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025