Tin hoạt động Nhà Trường

Khai giảng lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã" tại tỉnh Thanh Hóa

thanhhoa1019 Ngày 8/10/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX trên địa bàn tỉnh Than Hóa.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn “Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã” tại tỉnh Yên Bái

ctyb240919 Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, ngày 24/09/2019, Trường Bồi dưỡng erectieshop cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX tại tỉnh Yên Bái với nội dung "Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã".

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng khóa tập huấn "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" tại Phú Thọ

phutho0919 rong những năm qua, nhất là từ khi Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 bắt đầu có hiệu lực thi hành, khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã có sự phát triển cả về lượng và chất. Các HTX tham gia tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số HTX ở các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Trong đó, nổi lên là tốc độ tăng trưởng còn chậm, quy mô nhỏ, năng lực nội tại còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt việc tiếp cận thị trường còn khó khăn.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành HTX " tại tỉnh Hà Tĩnh.

hatinh09191 Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp "Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã" cho các HTX thuộc Huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. Tới dự lễ khai giảng có Bà Trần Thị Thanh Linh phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh, Ông Nguyễn Quốc Hương phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà, tổ giảng viên Trường Bồi dưỡng cán bộ cùng các học viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTX trong địa bàn huyên Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại tỉnh Ninh Bình

ninhbinh0819 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát trong HTX thuộc Huyện Hoa Lư, Thành phố Tam Điệp, Nho Quan, Gia Viễn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và HTX Dịch vụ du lịch Bản Rớm Khánh của Hòa Bình.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại thành phố Cần Thơ

cantho0813 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại thành phố Cần Thơ.

Đọc thêm...

 
 

Liên minh HTX Việt Nam: Bồi dưỡng kiến thức về HTX tại Yên Thượng, Hòa Bình

alt Trong 2 ngày 14-15/8, tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về HTX.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" tại tỉnh Ninh Bình.

ninhbinh08192 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, ngày 6/8/2019 tại tỉnh Ninh Bình, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình khai giảng lớp "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các HTXNN trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các HTX trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đại diện Hội đồng quản trị, Kế toán của hai HTX trên địa bàn huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình là HTX dịch vụ du lịch bản Rớm Khánh và HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Thượng.

Đọc thêm...

 
 

Trang 5/30

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường