Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và quản trị tài chính trong Hợp tác xã" tại tỉnh Hà Nam

Năm 2019, toàn tỉnh Hà Nam có 325 HTX và quỹ tín dụng nhân dân. Cơ bản các HTX đều hoạt động có hiệu quả, đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra. Các HTX nông nghiệp đã chủ động cung ứng dịch vụ, hướng dẫn chỉ đạo thành viên sản xuất kịp thời vụ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm, chủ động ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Đặc biệt, các HTX nông nghiệp chuyên ngành ít thành viên (chăn nuôi, thủy sản, rau hữu cơ, nấm...) đã phát huy tốt được hiệu quả trong sản xuất nông sản sạch, liên kết với doanh nghiệp. HTX phi nông nghiệp tiếp tục ổn định sản xuất, tăng cường liên doanh, liên kết tạo việc làm cho các thành viên và người lao động.

Cũng trong năm 2019, toàn tỉnh đã thành lập mới được 28 HTX. Liên minh HTX tỉnh đã tư vấn 9 HTX hoạt động theo chuỗi giá trị. Cùng với đó, 12 quỹ tín dụng nhân dân duy trì hoạt động với tổng nguồn vốn góp trên 40 tỷ đồng, tổng dư nợ hơn 1.100 tỷ đồng. Quỹ tín dụng trở thành kênh huy động vốn cho vay linh hoạt giúp người dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo...

Năm 2020, Liên minh HTX tỉnh xác định, tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển. Trong đó, tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý và thành viên HTX là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Xuất phát từ thực tế trên, ngày 26/5/2020 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Hà Nam tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và quản trị tài chính trong hợp tác xã".

hanam05201

Đồng chí Đỗ Xuân Trường - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Nam đến dự và phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên hiểu sâu hơp các kiến thức về:

- Chuỗi giá trị;

- Lập kế hoạch kinh doanh kết nối theo chuỗi giá trị;

- Quản trị tài chính trong Hợp tác xã.

Đây là những nội dung quan trọng mà đội ngũ cán bộ HTX cần phải nắm rõ để áp dụng vào thực tế đơn vị HTX mình, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Hình ảnh tại lớp tập huấn:

hanam0520

hanam05202

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và quản trị tài chính trong Hợp tác xã" tại tỉnh Hà Nam