Tin hoạt động Nhà Trường

Khai giảng lớp tập huấn "Nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã" tại tỉnh Phú Yên.

phuyen1119 Căn cứ kế hoạch số 619/KH-LMHTXVN ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc hỗ trợ phát triển HTX lâm nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững tại tỉnh Phú Yên, do Liên minh HTX Việt Nam chủ trì và UBND tỉnh Phú Yên phối hợp thực hiện, với sự tham gia bao tiêu sản phẩm của Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Tiếp cận và quản lý nguồn vốn cho các Doanh nghiệp/ Hợp tác xã do nữ làm lãnh đạo" tại tỉnh Bình Định.

bìnhdinh11193 Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp (FLOW/EOWE) và thoả thuận hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam (VCA) và tổ chức phát triển Hà Lan SNV.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Tiếp cận và quản lý nguồn vốn cho các Doanh nghiệp/ Hợp tác xã do nữ lãnh đạo" tại tỉnh Ninh Thuận.

ninhthuan1119 Trong chương trình tập huấn trong khuôn khổ Dự án nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp (FLOW/EOWE) và thoả thuận hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam (VCA) và tổ chức phát triển Hà Lan SNV.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Tiếp cận và quản lý nguồn vốn cho các Doanh nghiệp/ Hợp tác xã do nữ làm lãnh đạo" tại tỉnh Bình Thuận.

binhthuan1119 Trong chương trình tập huấn trong khuôn khổ Dự án nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp (FLOW/EOWE) và thoả thuận hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam (VCA) và tổ chức phát triển Hà Lan SNV.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng khóa tập huấn "Đào tạo giảng viên cho khu vực HTX

drgv11192 Ngày 11-15/11, tại Hà Nội, Trường Bồi dưỡng cán bộ (Liên minh HTX Việt Nam) phối hợp với Liên đoàn HTX Raiffaisen CHLB Đức - DRGV tổ chức khóa tập huấn "Đào tạo giảng viên cho khu vực HTX".

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" tại tỉnh Bắc Kạn.

backan061119 Bắc Kạn hiện nay có khoảng 160 hợp tác xã với gần 1.300 thành viên và 66 tổ hợp tác hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực như sản xuất, chế biến nông lâm sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, ... Các hợp tác xã từng bước củng cố bộ máy, mở rộng địa bàn tiêu thụ, nhiều sản phẩm đã khảng định được thương hiệu trên thị trường trong nước như miến dong, chè sạch, chế biến tinh dầu thực vật, ...

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh" tại tỉnh Nghệ An

nghean10193 Ngày 22/10/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ tiếp tục phối hợp với liên minh HTX tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh" cho đội ngũ cán bộ HTX trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành HTX" tại tỉnh Hà Tĩnh.

hatinh10191 Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp "Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã" cho các HTX thuộc 8 huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Nghi Xuân, Vũ Quảng, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh.

Đọc thêm...

 
 

Trang 4/30

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường